parallax background

درباره شرکت

شرکت نگین گهر کهبد پویان در سال 1400 تأسیس شده است. با توجه به جایگاه معادن کشور ایران و رتبه بسیار خوب در منابع معدنی دنیا و با بهره مندی از دانش نوین و بکارگیری تکنولوژی روز در زمینه زمین شناسی، اکتشاف، استخراج، فرآوری و بهره برداری، تلاش بر این است تا با فعالیت اثربخش، بتواند سهم قابل توجهی از تولید داخلی و صادرات مواد معدنی به صورت تامین خوراک کارخانجات یا محصول نهایی در کشور را به خود اختصاص دهد. این شرکت با تکیه بر دانش فنی و تخصص بالای کارشناسان مجرب خود همواره تلاش می کند تا خدماتی در حد استانداردهای بین المللی ارائه نماید و با آموزش و تربیت نیروهای متبحر در بخش اکتشاف و معدن نام خود را در سطح شرکت های معدنی معتبر دنیا مطرح نماید.

اهداف شرکت

از ویژگی های هر سیستمی هدف مندی و آینده نگری آن می باشد. هر سازمانی از ابتدا باید به آینده خود بیندیشد. این اندیشیدن گاه از سوی مدیران به سازمان استعاره می شود وگاه در فرآیند برنامه ریزی بصورت برنامه ریزی استراتژیک تجلی می نماید. در فرآیند طرح ریزی استراتژیک، هدف گذاری یکی از گام های اساسی است و با آن اهداف می توان کارکنان سازمان را به آینده متصل و ذینفعان را در رابطه به منافع خود آگاه نمود.
شرکت نگین گهر کهبد پویان با تمرکز بر زمین شناسی و اکتشاف معادن و صنایع معدنی، برای ایجاد فعالیت های اقتصادی و توسعه و اداره آنها به نحوی که سودآوری متناسب را برای ذینفعان بهمراه داشته باشد تشکیل شده است.
این شرکت هدفش تولید محصول نیست. اگرچه تولید محصول می کند ولی هدفش ارزش آفرینی است و ارزش آفرینی در آن همانند یک جریان خون دایمی است. بایستی با مؤلفه های اقتصادی، کارشناسی، فناورانه و نیز حاصل عملکرد، کل اجزای آن مورد پایش و هدایت باشد.

چشم انداز شرکت

این شرکت، پیشرو در زمینه توسعه زمین شناسی، اکتشاف، طراحی معدن، استخراج، صادرات و واردات مواد معدنی و یکی از شرکت های برتر کشور خواهد بود و واحدهای تجاری جدید را با استفاده از آخرین متدها در زمینه فعالیت این شرکت توسعه خواهد داد. فعالیت های زمین شناسی، اکتشاف و صنایع معدنی طبق تعاریف وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه کانی های فلزی و غیرفلزی، فرآوری و خدمات مهندسی می باشد. این شرکت محور فعالیت های خود را بر مبنای نظام رتبه بندی شرکت ها در کشور که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و توسط مؤسسه مطالعات بهره وری و منابع نیروی انسانی (با توجه به پنج عامل کیفیت، قیمت، دقت، سرعت خدمات و انعطاف پذیری) که شالوده موفقیت بوده، قرار داده است.